Tankis | Informacija

Tankis Tankis – fizikinis dydis, rodantis medžiagos masę tūrio vienete. Taigi, kuo didesnis tankis, tuo daugiau masės tenka tūrio vienetui. Vidutinis objekto tankis – visa masė padalinta iš viso užimamo tūrio. SI sistemoje bazinis tankio matavimo vienetas – kilogramas kubiniam metrui (kg/m³)

Žymės: Fizikinis dydis, SI

Šaltinis: Vikipedija.

Komentuoji kaip Anonimas

Daugiau:

Tūris
Atomo numeris
Agregatinė būsena