Tūris

Tūris Tūris – geometrinė objekto savybė, trimatės erdvės dalis, kurią objektas užima. Šildant objektą (metalą) jo tūris – didėja. Šaldant – mažėja.

Žymės: Fizikinis dydis

Šaltinis: Vikipedija.

Komentuoji kaip Anonimas

Daugiau:

Tankis
Atomo numeris
Agregatinė būsena