Leonas Sapiega | Informacija

Leonas Sapiega Leonas Sapiega – LDK valstybės politinis veikėjas, Lietuvos didysis sekretorius (1580 m.), Lietuvos pakancleris (1585–1589 m.), Lietuvos didysis kancleris (1589–1623 m.), Vilniaus vaivada, LDK didysis etmonas, prisidėjo 1581 m. įkuriant LDK vyriausiąjį tribunolą, vadovavo III Lietuvos Statuto (1588 m.) rengimui.

Šaltinis: Vikipedija.

Komentuoji kaip Anonimas