Hidroksidas | Informacija

Hidroksidas Hidroksidas yra poliatominis jonas (dalelė), sudarytas iš susijungusių vandenilio ir deguonies atomų. Jame deguonies atomas turi vienu elektronu per daug, todėl bendrasis jono krūvis yra -1. Taip pat hidroksido grupe vadinamas analogiškas radikalas (-O-H), turintis vieną laisvą jungtį. Hidroksidais yra vadinami cheminiai junginiai, kuriuose yra hidroksido jonas arba hidroksido grupė.

Šaltinis: Vikipedija.

Komentuoji kaip Anonimas