Kinetinė energija | Informacija

Kinetinė energija Kinetinė energija – kūno energija, susijusi su to kūno judėjimu. Ji apibūdinama kaip darbas, kurio reikia išjudinti tam tikros pastovios masės kūną iš ramybės būsenos iki tam tikro judėjimo greičio. Kinetinė kūno energija nekinta, kol nekinta kūno judėjimo greitis ir masė.

Šaltinis: Vikipedija.

Komentuoji kaip Anonimas