Religija Lietuvoje

Religija Lietuvoje Lietuvoje religinių organizacijų veiklą nustato Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, jame nustatoma, kad religija yra atskirta nuo valstybės, kartu pripažįstama kiekvieno žmogaus tikėjimo bei religinių apeigų laisvė.

Žymės: Lietuva

Šaltinis: Vikipedija.

Komentuoji kaip Anonimas

Daugiau:

Klaipėda
Neringa Čereškevičienė
Lietuvių kalba
Lietuvos istorija
Antanas Baranauskas