Antanas Baranauskas

Antanas Baranauskas Antanas Baranauskas – Lietuvos poetas, kalbininkas, Seinų vyskupas. Jo literatūriniais pseudonimais buvo Bangputys, Jurksztas Smalaūsis, Jurkštas, Smalaūsis ir Baronas.

Žymės: lingvistas, Anykščių šilelis, Matematikas, Baranowski, katalikų kunigas, Peterburgo dvasinė akademija, rašytojas, Lietuva, autorius, poetas, Anykščiai, Seinai, Lietuvių kalba, Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika, Katalikų Bažnyčia

Šaltinis: Vikipedija.

Komentuoji kaip Anonimas

Daugiau:

Maironis
Balys Sruoga
Mikalojus Daukša
Vincas Mykolaitis-Putinas
Justinas Marcinkevičius