Elektronas | Informacija

Elektronas Elektronas (e−) – stabili elementarioji dalelė, turinti neigiamą krūvį (-1,6022·10-19 C) ir 9,1094·10-31 kg arba 0,0005486 a.m.v masę. Neutraliame (nejonizuotame) atome elektronų skaičius lygus protonų skaičiui. Taigi visas atomas yra elektriškai neutralus. Jei atomas įgyja ar praranda elektroną, krūvių pusiausvyra sutrinka, jis tampa atitinkamai neigiamuoju ar teigiamuoju jonu. Elektronai sudaro visų atomų apvalkalus, supančius branduolį. Atrastas 1897 m. Elektrono antidalelė yra teigiamo krūvio pozitronas. Elektrono sukinys yra ½, vadinasi, jis yra fermionas ir jam galioja Paulio draudimo principas.

Žymės: gravitacija, silpnoji sąveika, Elementarusis krūvis, Gintaras, pozitronas, Hipotezė, fermionas, Joseph John Thomson, Atominės masės vienetas, elektromagnetinė sąveika

Šaltinis: Vikipedija.

Komentuoji kaip Anonimas

Daugiau:

Fotonas
Atomo branduolys
Folio rūgštis
Anglies dioksidas
Azotas

Lankytojai taip pat domėjosi: Kabliukas Xiaomi Mijia M365 paspirtukui