Knyga

Knyga Knyga – susiūti tušti popieriaus ar pergamento lapai arba lapai su spausdintu tekstu. Taip pat knyga – veikalas ar stambaus veikalo dalis. Elektroninė knyga – kūrinys, saugomas elektroniniame formate.

Šaltinis: Vikipedija.

Komentuoji kaip Anonimas