Jėga | Informacija

Jėga Jėga – mechaninio poveikio ar kūnų sąveikos matas. Niutonas jėgą apibrėžė taip: pridėta jėga yra veiksmas, atliekamas su kūnu, siekiant pakeisti jo ramybės arba tiesiaeigio tolygaus judejimo būseną. Tai vektorinis dydis, dėl kurio veikimo kinta kūno judėjimo kryptis, greitis arba kūnas deformuojamas. Jėgos vienetas – niutonas (N). Vieno niutono jėga suteikia. 1 kg masės kūnui 1 pagreitį.

Šaltinis: Vikipedija.

Komentuoji kaip Anonimas