Arabų-Izraelio konfliktas | Informacija

Arabų-Izraelio konfliktas Arabų šalių–Izraelio konfliktu vadinami tarp Izraelio ir Arabų šalių susiklostę politiškai įtempti santykiai, išaugę į karinius konfliktus ir ginčus. Arabų šalių–Izraelio konfliktu priežastimi įvardinamas sionizmo ir arabiško nacionalizmo iškilimas pradedant XIX a. pab. Prie konflikto prisideda ir teritoriniai ginčai. Žydų laikoma protėvių žeme, panarabiškų judėjimų atitinkama teritorija laikoma tiek istoriškai, tiek dabartiniu metu priklausanti palestiniečiams, o bendrame panislamiškame kontekste – kaip musulmonų žemės.

Žymės: Konfliktas, Šaltasis karas

Šaltinis: Vikipedija.

Komentuoji kaip Anonimas

Daugiau:

Berlyno siena
Sausio įvykiai (1991 m.)

Lankytojai taip pat domėjosi: Ledo ritulio helovino kaukė