Aplinkybės | Informacija

Aplinkybės Aplinkybės – antrininkės sakinio dalys, apibūdinančios veiksmo atlikimą. Atsako į klausimus kur?, kada?, kaip?, kiek?, kodėl?, kokiu tikslu? … Šie klausimai keliami iš tarinio:Petras nuėjo prie kūdros. Kur nuėjo? Prie kūdros. Jonas išėjo ryte. Kada išėjo? Ryte.

Žymės: Sakinio dalis

Šaltinis: Vikipedija.

Komentuoji kaip Anonimas

Daugiau:

Tarinys
Veiksnys